Tarieven en algemene voorwaarden

Tarieven

22 lessen€561,-€678,81 inc. 21% btw

Algemene voorwaarden

Onderwijs in muziek aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw.

 • Elke leerling of ouder/verzorger van de leerling is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Drumles De Meern. De Algemene Voorwaarden van Drumles De Meern gelden voor iedere leerling, er wordt in geen geval een uitzondering gemaakt.
 • Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag wat staat vermeld op het door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier.
 • Drumles De Meern gaat alleen mee met de zomer-en kerstvakantie van Basisonderwijs Midden Nederland.
 • Een lesjaar bestaat uit 44 lesweken. Deze worden opgesplitst in 2 periodes van 22 lessen. De leerling betaald 22 lessen voorafgaand aan de start van elke periode. Deze periodes starten op 1 januari en 1 juni.
 • De leerling krijgt twee weken voorafgaand aan de verlenging van zijn lesperiode een e-mail met de notificatie dat na 14 dagen zijn lesperiode automatisch doorloopt. Mocht de leerling willen stoppen met de lessen dan kan de leerling dit in deze periode van 14 dagen schriftelijk (via e-mail) aangeven.
 • Als de leerling instroomt in een al lopende lesperiode dan ontvangt de leerling een factuur met het aantal lessen tot de start van een nieuw lesperiode. Daarna loopt de leerling mee met de reguliere lesperiodes
 • Wanneer er niet wordt voldaan aan de betalingsvoorwaarden (vermeld op de factuur) kan er geen gebruik worden gemaakt van de lespaketten.
 • Lessen die niet doorgaan doordat de leerling ziek of verhinderd is worden in rekening gebracht.
 • Lessen die niet doorgaan doordat de docent afwezig is en geen vervanging heeft kunnen regelen worden niet in rekening gebracht en in mindering gebracht op de daaropvolgende factuur.
 • Lessen duren 30 minuten, tenzij anders overeen gekomen.
 • Een kennismakingsles is €25,50 en vrijblijvend. Dit bedrag dient voorafgaand aan de kennismaking digitaal te worden afgerekend.
 • Lesmateriaal en instrument voor thuisgebruik wordt door de leerling zelf aangeschaft, eventueel met advies van Teun van der Salm.
 • Lessen worden gegeven in de drumstudio in Oranjelaan 12, 3454 BT De Meern.
 • Er wordt 1 les per week ingepland.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de leerling.
 • Indien noodzakelijk kan Teun van der Salm de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De leerling of ouder/verzorger van de leerling worden hiervan bijtijds op de hoogte gebracht.
 • Teun van der Salm kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de leerling.
 • Schade aan- of vermissing van eigendommen van de leerling of ouder/verzorger zijn volledig voor risico van de leerling of ouder/verzorger.